Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. BUDOWA SZPITALA ONKOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU ZP/PN/41/22/RN/AW 2022-05-10 09:32 2023-01-09 12:00
2. Opracowanie Dokumentacji projektowej oraz wykonanie Robót budowlanych dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii dotyczącym realizacji zadania: pn. Skoordynowana opieka post covidowa w zakresie chorób zakaźnych/infekcyjnych udzielana w ramach AOS i szpitalnictwa w regionie. ZP/TP/96/22/ET/JG 2022-11-10 12:28 2022-12-12 10:00
3. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych (dalej: Robót) związanych wykonaniem modernizacji istniejącej instalacji tlenowej, zasilającej budynek szpitala z istniejącej tlenowni Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii ZP/TP/104/22/ET/KK 2022-11-08 14:04 2022-12-09 09:30
4. Dostawa oleju opałowego dla celów grzewczych w ilości około 20 000 litrów dla 3 lokalizacji ZP/TP/113/22/ET/JU 2022-11-09 13:18 2022-11-30 11:30
5. Sukcesywna dostawa oprzyrządowania wielorazowego do diatermii, laparoskopii, endoskopii, anestezjologii i HIPEC z podziałem na 8 pakietów ZP/PN/88/22/LSOB/AWO 2022-10-17 11:46 2022-11-17 10:00
6. Świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii z podziałem na 2 pakiety. ZP/TP/103/22/SH/JK 2022-10-28 11:51 2022-11-14 11:00
7. Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz bieżących napraw urządzeń w Zakładzie Patomorfologii znajdujących się w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu pl. Hirszfelda 12 z podziałem na 2 pakiety ZP/PN/97/22/LA/JG 2022-10-07 09:36 2022-11-14 10:00
8. Dostawa termocyklera do przeprowadzania reakcji PCR, 3-blokowego, gradientowego, z wymiennym blokiem 3x32-dołkowym/0,2ml - 1 sztuka ZP/TP/101/22/LA/IK 2022-10-24 15:53 2022-11-02 11:00
9. Świadczenie usług hotelarskich dla 15 pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii- filia w Legnicy. ZP/TP/102/22/LD/JK 2022-10-24 11:59 2022-11-02 11:00
10. Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem pakiety ZP/PN/81/22/LP/JG 2022-09-16 12:12 2022-11-02 10:00
11. Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów jednorazowego użytku do diagnostyki molekularnej dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii , Pulmonologii i Hematologii z podziałem na 4 pakietów ZP/PN/98/22/LSA/JHP 2022-10-12 12:36 2022-11-02 10:00
12. Dostawa aparatury medycznej i laboratoryjnej z podziałem na 9 pakietów dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu w trzech lokalizacjach ZP/PN/84/22/LA/KK 2022-09-14 09:30 2022-10-31 09:30
13. Dostawa stacji lekarskiej MR przeznaczonej do opisu badań MR piersi wraz z serwerem dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii – Wrocław, pl. Hirszfelda 12 – dwa zadania ZP/PN/95/22/EL/JOK 2022-10-07 13:57 2022-10-24 10:00
14. System IT dla Onkologicznego Centrum Wspierania Badań Klinicznych (SYSTEM IT ONKO - CWBK) ZP/PN/70/22/RB/JK 2022-08-30 09:43 2022-10-20 11:00
15. sukcesywne dostawy warzyw i owoców transportem Wykonawcy lub na jego koszt. ZP/TP/94/22/SZ/JU 2022-10-11 13:25 2022-10-19 11:30
16. dostawa świeżych i odpowiedniej jakości wędlin, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego transportem Wykonawcy lub na jego koszt. ZP/TP/93/22/SZ/JU 2022-10-07 14:46 2022-10-17 11:30
17. dostawa artykułów sypkich w ilościach wynikających z bieżących potrzeb zamawiającego transportem Wykonawcy i na jego koszt. ZP/TP/92/22/SZ/JU 2022-10-07 14:42 2022-10-17 11:30
18. Sukcesywna dostawa systemu zamkniętego do pobierania krwi żylnej i tętniczej ZP/TP/74/22/LPS/JU 2022-09-26 12:59 2022-10-07 11:30
19. Rozbudowa, wdrożenie, uruchomienie i serwis systemu LIS w dwóch lokalizacjach DCOPIH we Wrocławiu: przy ul. Fieldorfa 6 oraz Grabiszyńska 105. ZP/TP/90/22/EI/JOK 2022-09-23 11:42 2022-10-07 10:00
20. DOSTAWA APARATURY MEDYCZNEJ I LABORATORYJNEJ Z PODZIAŁEM NA 15 ZADAŃ ZP/PN/86/22/LA/IK 2022-09-19 13:27 2022-10-06 11:00
21. Dostawa gazu propan-butan dla celów grzewczych oraz dostawa, montaż, konserwacja dwóch stacji zbiornikowych wraz z niezbędnym osprzętem i dzierżawą na okres 12 miesięcy ZP/TP/85/22/ET/KK 2022-09-28 08:49 2022-10-06 09:30
22. Świadczenie usług hotelarskich dla 15 pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii- filia w Legnicy. ZP/US/91/22/LD/AWO 2022-09-23 10:54 2022-10-03 11:00
23. Sukcesywne dostawy poduszek, koców, ubrań z podziałem na 3 pakiety. ZP/TP/89/22/EL/AWO 2022-09-22 14:16 2022-10-03 10:00
24. Dostawa fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, nieużywanego, nieregenerowanego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii ZP/TP/83/22/RB/JOK 2022-09-16 12:35 2022-09-30 10:00
25. Sukcesywna dostawa protez (implantów) piersi oraz sizerów śródoperacyjnych z podziałem na 2 pakiety ZP/TP/87/22/LSOB/AWO 2022-09-19 10:53 2022-09-27 10:00
26. Świadczenie usług telefonii komórkowej ZP/TP/79/22/DT/JK 2022-09-06 09:41 2022-09-21 11:00
27. Świadczenie usług hotelarskich dla 15 pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii- filia w Legnicy. ZP/US/80/22/LD/AWO 2022-09-13 12:37 2022-09-21 10:00
28. Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu i wyrobów jednorazowego użytku do diagnostyki laboratoryjnej przez 12 miesięcy ZP/TP/82/22/LSL/KK 2022-09-06 11:39 2022-09-16 09:30
29. Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów jednorazowego użytku do diagnostyki molekularnej dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii , Pulmonologii i Hematologii z podziałem na 9 pakietów ZP/PN/71/22/LSA/JHP 2022-08-08 12:42 2022-09-12 10:00
30. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na dostosowanie budynku hotelu Thorax na potrzeby realizacji projektu badań klinicznych. ZP/TP/73/22/ET/JG 2022-08-19 13:38 2022-09-09 10:00
Legenda
- Current
- Archive